Gyza - Chính sách bảo mật

English version here

Gyza chúng tôi coi việc bảo mật các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cũng như những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi truy cập và sử dụng trang web Gyza.vn là vô cùng cần thiết.

Vì lí do trên, chúng tôi ban hành chính sách bảo mật sau đây, nêu rõ  những loại dữ liệu và thông tin sẽ được thu thập, mục đích sử dụng các dữ liệu và thông này, quyền lợi của quý khách trên các dữ liệu và thông tin này. Bằng việc truy cập vào trang web Gyza, quý khách chấp nhận cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của quý khách cho các mục đích được nêu ra sau đây. Trong trường hợp quý khách muốn hủy bỏ sự chấp thuận này, quý khách vui lòng thực hiện theo những điều khoản trong mục 4.

Chúng tôi có thể điều chỉnh, xoá bỏ, hoặc bổ sung các điều khoản vào chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực: (i) 30 ngày sau khi chúng tôi thông báo những điều chỉnh đến quý khách thông qua trang web của chúng tôi hoặc qua email được gửi đến địa chỉ email có liên kết với tài khoản của quý khách trên trang web của chúng tôi; hoặc (ii) khi quý khách đồng ý với những điều chỉnh trên chính sách bảo mật. Trong trường hợp quý khách không đồng ý với những điều chỉnh, quý khách vui lòng ngừng sử dụng các dịch vụ mà trang web cung cấp.

1.Sự bảo vệ thông tin

Chúng tôi chịu trách nhiệm về thông tin trong quyền hạn và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Do đó, khi chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin của quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo các thông tin được bảo vệ. Cần lưu ý rằng không có phương pháp an ninh hiện hành nào có hiệu quả 100%. Nếu có xảy ra bất kỳ vi phạm Thông tin Cá nhân nào của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách càng sớm càng tốt, theo yêu cầu của luật hiện hành.

2. Các hình thức và mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ trang web ở nhiều thời điểm khác nhau để hỗ trợ cho người sử dụng trang web. Cụ thể, có 2 loại thông tin sẽ được thu thập

Thông tin chung: Khi sử dụng trang web, một số thông tin không phải thuộc cá nhân sẽ được tự động thu thập mà không cần sự nhận thức và đồng thuận của quý khách, ví dụ như địa chỉ IP, các trang web dẫn quý khách đến trang của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để kiểm tình hình truy cập trang web của chúng tôi và các nội dung mà người sử dụng xem trên trang web của chúng tôi. Những thông tin nào không tiết lộ thông tin các nhân của quý khách. Vì dụ, chúng tôi sử dụng “cookie” chỉ chứa những thông tin mang tính chất thống kê. Quý khách có thể cấu hình máy tính của quý khách về việc gửi cookie hoặc không cho phép sử dụng cookie trên chương trình duyệt web. Nếu quý khách chọn không cho phép sử dụng cookie, trải nghiệm của quý khách trên trang web của chúng tôi cũng như việc sử dụng các chức năng trên trang web có thể bị giới hạn.

Thông tin cá nhân: Để sử dụng một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi, quý khách cần cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi nhận biết quý khách. Loại thông tin này sẽ không được thu thập nếu như không có sự cho phép của quý khách. Chúng tôi thu thập thông các nhân của quý khách để phục vụ cho những mục đích sau:

Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông tin Cá nhân trong phạm vi cần thiết cho các mục đích nói trên. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Website, nhưng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng của bạn.

3. Quyền kiểm tra thông tin

Quý khách có quyền kiểm tra bất cứ phần nào trong thông tin các nhân mà chúng tôi thu thập. Khi muốn kiểm tra thông tin, quý khách vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email support@gyza.vn.  Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí một khoản phí hành chính hợp lý để truy cập thông tin của quý khách, theo luật pháp hiện hành cho phép. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi không thể cung cấp cho quý khách quyền truy cập vào tất cả thông tin cá nhân của quý khách (ví dụ: nếu thông tin liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng khác).

4. Điều khoản về việc rút thoả thuận

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập Thông tin Cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ email support@gyza.vn. Khi nhận được yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Thông tin Cá nhân của quý khách trong một thời gian hợp lý, điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào thông tin chúng tôi thu thập được và cho mục đích gì. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho quý khách khi nhận được yêu cầu. Do đó, nếu quý khách không nhận được email xác nhận, quý khách vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. Nếu quý khách chọn rút lại sự chấp thuận, trải nghiệm của quý khách trên Trang web có thể bị giảm bớt, và các dịch vụ quý khách sử dụng trên trang web có thể bị giới hạn.

5. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc tiết lộ cho bên ngoài thông tin mà chúng tôi thu thập, lưu và ngoại trừ việc chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã thu thập được với các bên khác như sau:

Các nhà cung cấp dịch vụ có liên kết: Chúng tôi có thoả thuận với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau và chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập vì mục đích vận hành Website. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thẻ tín dụng của quý khách với nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng để xử lý việc mua hàng của quý khách. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ hành chính mà chúng tôi sử dụng bắt buộc phải có cùng mức độ bảo vệ sự riêng tư như chúng tôi, và do đó thông tin của quý khách sẽ được bảo vệ với cùng mức độ chăm sóc mà chúng tôi sử dụng.

Khi có yêu cầu của luật pháp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được theo yêu cầu của luật pháp, đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính phủ khi các yêu cầu này hợp lý và hợp pháp.

Phân tích Thống kê: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Không Cá nhân và thông tin tổng hợp với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị. Không có thông tin cá nhân nào được chia sẻ theo cách này.

Các giao dịch: liên quan đến việc đàm phán thương lượng, bán tài sản, tài chính hoặc mua lại của công ty hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác mà thông tin thu thập có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao làm một trong các tài sản kinh doanh của chúng tôi.

6. Các liên kết bên ngoài

Trang web của chúng tôi có chứa các liên kết và tham khảo đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin, hoặc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web đó, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến của chính sách do các trang web bên ngoài

7. Lưu trữ thông tin

Các thông tin của quý khách có thể được chuyển đi và duy trì trên các máy tính ở những nơi nằm ngoài phạm vị quyền hạn của quý khách, ở đó luật bảo mật có thể có thể được triển khai theo phương thức khác. Sự chấp thuận của quý khách trên chính sách bảo mật này cũng thể hiện sự chấp thuận đối với việc lưu trữ thông tin được nêu ở đây.

8. Điều khoản sử dụng

Chính sách Bảo mật này được kết hợp và tạo thành một phần của Các Điều Khoản Sử Dụng, trong đó nêu đó các điều khoản và điều kiện mà quý khách đồng ý khi truy cập và sử dụng trang web, và có thể được tìm thấy tại Điều khoản & Điều kiện

9. Người sử dụng dưới 18 tuổi

Trang web này không nhắm đến những người dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng trang web đã vô tình thu thập Thông tin Cá nhân về các cá nhân dưới 18 tuổi, thông tin sẽ nhanh chóng được xoá đi.

 

GYZA Inc.

LE 4.27 Lexington Residence,

67 Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, Distric 2,

Ho Chi Minh city, Viet Nam